Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.  

El consell escolar està compost per:

  • La direcció del centre: Raquel V.
  • La regidora d’educació: Anna S.
  • Dues representants del personal educador: Anna B. i Núria S.
  • Tres representant del sector de mares i pares
  • Una representant del personal d’administració: Maria E.