Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.  

El consell escolar està compost per:

  • La direcció del centre: Raquel Ventura
  • La regidora d’educació: Anna Serra
  • Dues representants del personal educador: Jessica Mestre i Núria Sunyer
  • Dos representants del sector de mares i pares: Albert Garriga (pare de l’aula dels Mitjans), Judit Adell (mare de l’aula dels Grans)
  • Una representant del personal d’administració: Maria Esquena