Horaris

L’Escola està oberta de dilluns a divendres de 7:45 h del matí a les 17:30 h de la tarda. L’horari escolar és de 9 h a 17 h.

MARGES D’ENTRADA I DE SORTIDA DE L’ESCOLA:

Extra del matí: de 7:45 a 9 h

Entrada: de 9 a 9:30 h

Sortida abans de dinar: 11:45 h

Sortida després de dinar: 13 a 13:15 h

Entrada a la tarda: 15 a 15:15 h

Sortida després de la migdiada: 15:15 h

Sortida a partir: 16:30 h

Extra de la tarda: 17 a 17:30 h