Espais

Entenem les aules, els altres espais de l’escola i també l’espai exterior com a espais educatius.
Dissenyem uns espais per tal que afavoreixin les relacions personals, tenint en compte els infants, les educadores i les famílies, per tal de promoure les relacions espontànies que es donen diàriament a l’escola.
La distribució i l’organització dels espais està pensada per generar un entorn segur, acollidor i ajustat a les necessitats dels infants.

L’escola disposa d’una sala multiús que serveix de menjador per Mitjans i Grans. Un espai habilitat com a espai per famílies i esporàdicament s’usa per fer reunions amb famílies, xerrades, espectacles….

Una aula pel grup Petits que disposa d’un canviador / biberoneria accessible des de l’aula i d’un dormitori accessible des de l’aula.

Dues aules pel grup Mitjans que tenen accés directe al pati, disposen d’un canviador / bany accessible des de les aules.

Dues aules pel grup Grans que tenen accés directe al pati i disposen d’un bany accessible des de les aules.

Disposa de tres espais que fan la funció de dormitori.

Un pati amb porxo.