Quota

MATRíCULA 150 €

MENSUALITAT ESCOLAR (9 a 17 h) 160 € al mes

Arran de l’Acord marc de la Generalitat de Catalunya amb les entitats del món local per al cofinançament de les escoles bressol municipals pels infants matriculats al tercer curs del primer cicle d’educació infantil, I2 (grup d’infants de 2-3 anys) tindran la quota escolar gratuïta de setembre a juny.

DINAR Alumnes fixos / fixes 4 € dia (esporàdic 4,40 €/dia)

BERENAR Alumnes fixos / fixes 1,00 € dia (esporàdic 1,50 €/dia)

EXTRA MATÍ (7:45 – 9 h) 30 € al mes (1 dia esporàdic 2 €/dia)

EXTRA TARDA (17 a 17:30 h) 15 € al mes (1 dia esporàdic 1 €/dia)

BONIFICACIONS

Les bonificacions no seran acumulables entre si i només podran ser sol·licitades per aquelles famílies que estiguin empadronades al municipi.

  • Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota mensual de l’escola les famílies nombroses i les famílies monoparentals.
  • Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota mensual de l’escola les famílies que tinguin simultàniament dos o més germans a l’escola. La bonificació s’aplicarà sobre la quota mensual del segon fill/a i dels successius.