Quota

MATRíCULA 150€

MENSUALITAT ESCOLAR (9 a 17 h) 160€ al mes

(els infants nascuts el 2020 tindran les quotes mensuals de setembre a juny gratuïtes)

DINAR Alumnes fixos / fixes 4,20€ dia (esporàdic 4,62€€/dia)

BERENAR Alumnes fixos / fixes 1,00€ dia (esporàdic 1,50€/dia)

EXTRA MATÍ (7:45 – 9 h) 30€ al mes (1 dia esporàdic 2€/dia)

EXTRA TARDA (17 a 17:30 h) 15€ al mes (1 dia esporàdic 1€/dia)

BONIFICACIONS

Les bonificacions no seran acumulables entre si i només podran ser sol·licitades per aquelles famílies que estiguin empadronades al municipi.

  • Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota mensual de l’Escola les famílies nombroses i les famílies monoparentals.
  • Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota mensual de l’Escola les famílies que tinguin simultàniament dos o més germans a l’Escola. La bonificació s’aplicarà sobre la quota mensual del segon fill/a i dels successius.