Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Aquesta normativa és una eina que serveix per regular la vida interna del centre i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.

Clica aquí per veure les Normes d’Organització i Funcionament del Centre: https://elniu.cat/wp-content/uploads/2021/11/NOFC_20_21.pdf