Equip educatiu

Com a equip educatiu tenim la responsabilitat de vetllar per al bon funcionament de l’escola.

Es consensua l’organització i el funcionament del centre amb una participació coordinada i continua per tal d’avançar en un projecte en comú.

Les reunions periòdiques permeten a l’equip reflexionar sobre el dia a dia, establir criteris, consensuar objectius i actuacions i arribar a acords que recullin al màxim les idees de tots els membres i en què tothom es pot sentir reconegut.

Com equip educatiu la documentació ens ajuda a reflexionar sobre la nostra tasca i així poder modificar, ajustar i millorar els recursos que utilitzem i els objectius que ens plantegem.

La formació permanent és necessària per poder compartir, aprofundir, debatre i ampliar la mirada sobre diferents aspectes relacionats amb l’educació i amb el creixement personal propi.

CURS 2023-2024

Grup Petits

Raquel – Educadora/directora

Adriana – Educadora suport

Grup Mitjans

Núria i Anna B. – Educadora

Anna T. – Educadora suport

Grup Grans

Alícia – Educadora

M.Àngels – Educadora suport