Preinscripció

Calendari de preinscripció i matricula 2023-2024

– Publicació de l’oferta: del 8 al 19 de maig de 2023.

– Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2023.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2023.

– Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2023.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció, i si escau llista d’espera: 15 de juny 2023.

– Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2023.

Preinscripció

Les sol·licituds són en format telemàtic a: www.elniu.cat

Si teniu dubtes omplint la sol·licitud, podeu posar-vos en contacte telefònic al 972290130 i us ajudarem a complimentar el procés.

Per saber informació respecte al procés de preinscripció, criteris pels barems, la seva puntuació, calendari i la resta d’informació sobre l’Escola la trobareu a la pàgina web: www.elniu.cat

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud de preinscripció és:

  • DNI del pare i de la mare o tutor/a legal o, si la persona sol·licitat és estrangera, de la targeta de residència on cosnta el NIE.
  • El llibre de família.

Barems

Els barems que es fan servir per tenir plaça a l’Escola són:

1- Infants empadronats al municipi de Sant Joan les Fonts ………………………… 3 punts

2- Els fills de treballadors de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ………….. 2 punts

3- Infants amb avis empadronats al municipi de Sant Joan les Fonts ……. 1 punt

4 – Infants que coincideixin amb un germà a l’EMEI “El Niu” ……………………… 1 punt

5- Els Infants que no tinguin punts s’admetran, si es dóna el cas, seguint l’ordre d’inscripció.

Admissió i matriculació

Un cop confirmada la plaça, la matrícula s’abonarà en el termini màxim de 15 dies naturals. Una vegada pagada la matrícula aquesta no es retornarà.

La matrícula del curs és d’un sol pagament i donarà dret a la plaça durant tota l’estada de l’alumne al centre.