Preinscripció

Preinscripció

  

Oferta inicial de places:

– Petits nascuts l’any 2024: 4 places 

– Mitjans nascuts l’any 2023: 4 places

– Grans nascuts l’any 2022: 0 places

 

La presentació de la sol·licitud de preinscripció a l’escola bressol municipal, per al curs 2024-2025, es farà de manera telemàtic a: www.elniu.cat. Des del 8 de maig i fins al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Si teniu dubtes omplint la sol·licitud, podeu posar-vos en contacte telefònic al 972290130 i us ajudarem a complimentar el procés.

Per saber informació respecte al procés de preinscripció, criteris pels barems, la seva puntuació, calendari i la resta d’informació sobre l’escola la trobareu a la pàgina web: www.elniu.cat

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud de preinscripció és:

  • DNI del pare i de la mare o tutor/a legal o, si la persona sol·licitat és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE.
  • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família.

Barems

Els barems que es fan servir per tenir plaça a l’Escola són:

1- Infants empadronats al municipi de Sant Joan les Fonts ………………………… 3 punts

2- Els fills de treballadors de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ………….. 2 punts

3- Infants amb avis empadronats al municipi de Sant Joan les Fonts ……. 1 punt

4 – Infants que coincideixin amb un germà a l’EMEI “El Niu” ……………………… 1 punt

5- Els infants que no tinguin punts s’admetran, si es dóna el cas, seguint l’ordre d’inscripció.

Admissió i matriculació

Un cop confirmada la plaça, la matrícula s’abonarà en el termini màxim de 15 dies naturals. Una vegada pagada la matrícula aquesta no es retornarà.

La matrícula del curs és d’un sol pagament i donarà dret a la plaça durant tota l’estada de l’alumne al centre.