Preinscripció

Calendari de preinscripció i matricula 2022-2023

– Publicació de l’oferta: del 27 al 29 d’abril de 2022.

– Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2022.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 16 de maig de 2022.

– Termini per presentar una reclamació: del 17 al 20 de maig de 2022.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció, i si escau llista d’espera: 23 de maig 2022.

– Període de matrícula: del 23 de maig al 3 de juny de 2022.

Preinscripció

Període de preinscripció del 2 al 13 de maig de 2022.

Les sol·licituds són en format telemàtic a: www.elniu.cat

Si teniu dubtes omplint la sol·licitud, podeu posar-vos en contacte telefònic al 972290130 i us ajudarem a complimentar el procés.

Per saber informació respecte al procés de preinscripció, criteris pels barems, la seva puntuació, calendari i la resta d’informació sobre l’Escola la trobareu a la pàgina web: www.elniu.cat

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud de preinscripció és:

  • DNI del pare i de la mare o tutor/a legal o, si la persona sol·licitat és estrangera, de la targeta de residència on cosnta el NIE.
  • El llibre de família.

Barems

Els barems que es fan servir per tenir plaça a l’Escola són:

1- Infants empadronats al municipi de Sant Joan les Fonts ………………………… 3 punts

2- Els fills de treballadors de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ………….. 2 punts

3- Infants amb avis empadronats al municipi de Sant Joan les Fonts ……. 1 punt

4 – Infants que coincideixin amb un germà a l’EMEI “El Niu” ……………………… 1 punt

5- Els Infants que no tinguin punts s’admetran, si es dóna el cas, seguint l’ordre d’inscripció.

Admissió i matriculació

Un cop confirmada la plaça, la matrícula s’abonarà en el termini màxim de 15 dies naturals. Una vegada pagada la matrícula aquesta no es retornarà.

La matrícula del curs és d’un sol pagament i donarà dret a la plaça durant tota l’estada de l’alumne al centre.